เกี่ยวกับร้านทองนันทนา


   

ในปี พ.ศ. 2535 นายป่วน เขาเหิน และครอบครัว ได้เริ่มก่อตั้งร้านทองนันทนา  โดยได้ดำเนิน การผลิตและจำหน่ายทองสุโขทัยลายโบราณ ตามความต้องการของลูกค้าทั้งภายในจังหวัดสุโขทัย และต่างจังหวัด ที่มาทำการติดต่อให้ทำการผลิตทองให้ การลงทุนครั้งแรกใช้เงินทุนเพียง 300,000 บาท เพราะในขณะนั้นมีทุนน้อย และราคาทองคำแท่งก็ยังคงถูกอยู่  โดยรับวัตถุดิบทองคำแท่งมาจากกรุงเทพมหานคร การจ้างแรงงานจะจ้างแรงงานในท้องถิ่น ซึ่งอาศัยอยู่ที่ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นช่างฝีมือที่มีความชำนาญ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ

จากเดิมลวดลายของการทำทองจะนำมาจากลวดลายของศิลปะต่างๆ แต่ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นลวดลายที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของทองโบราณไว้เป็นอย่างดี  ซึ่งในปัจจุบันร้านทองนันทนา ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  มาตรฐานการบริหารจัดการ (มจก.) และได้รับรองมาตรฐาน OTOP อีกด้วย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ท้องถิ่น : เครื่องทองสุโขทัยนับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ด้วยมีลักษณะพิเศษจากกระบวนการผลิตที่ผลิตด้วยมือ การถักเส้นทองอย่างงดงาม เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีความละเอียด ประณีต และแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สืบทอดจากอดีตมากว่า 700 ปี ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของสุโขทัยได้เป็นอย่างดี ทองสุโขทัยเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว่า “ทองโบราณ” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ทองสุโขทัย” เนื่องจากมีการศึกษาและฟื้นฟูกรรมวิธีการถักทองของคนโบราณ